Cabooter Warehousing kiest voor WMS WarehouseMaster

Cabooter Warehousing BV in Venlo biedt op- en overslagdiensten. Ze beschikken over een warehouse van maar liefst 150.000 m2. Cabooter Warehousing is ook bezig met de ontwikkeling van een railterminal voor 8 sporen die de belangrijkste hub moet gaan vormen tussen de havens en het achterland. Onlangs hebben zij gekozen voor WMS WarehouseMaster. We kijken uit naar een langdurige samenwerking met Cabooter Warehousing.

 

exoskelet voor Warehousemedewerkers

Bij dieren hebben o.a. insecten een exoskelet of uitwendig skelet. Voor mensen in het een wat robotachtige constructie die kan helpen bij het uitvoeren van fysiek zware taken, zoals in een warehouse. Er zijn actieve en passieve exoskeletten op de markt die gebruikt kunnen worden in een warehouse. De actieve, of aangedreven, exoskeletten werken in combinatie met bijvoorbeeld een elektromotor of een hydraulisch systeem. Hierdoor zijn ze zwaarder dan de passieve exoskeletten. Passieve exoskeletten werken met veren en een frame om zwaartekracht te compenseren. Deze passieve systemen zijn meestal lichter, kleiner en makkelijker in gebruik en worden goed beoordeeld door gebruikers, aldus een artikel dat u hier in zijn geheel kunt lezen.  

 

vergroenen wegtransport

Voor het vergroenen van het wegtransport heeft de Europese Commissie een aantal maatregelen voorgesteld. Daarmee zou het wegtransport een grotere bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen kunnen leveren. De voorstellen moedigen energiebesparende maatregelen aan, zoals aerodynamische cabines maar beogen ook een versoepeling van regels voor emissievrije en voor intermodale voertuigen. Voor die voertuigen zal een hoger gewicht worden toegestaan. Ook worden de regels voor LZV's iets soepeler waardoor maximum gewichten en afmetingen soms zijn toegestaan, mits dit past binnen de regels van de lidstaten. Lees verder.

AccountView 12a beschikbaar

In AccountView 12.0a zijn weer een aantal vernieuwingen geïntroduceerd. Zo is er een verbeterde herkenning op het document/factuurnummer van de openstaande post en is het ook voor crediteuren mogelijk een gecombineerde betaling over posten te verdelen. U kunt hier de PDF "Nieuw in AccountView versie 12.0a" downloaden voor een uitgebreide toelichting op alle vernieuwingen ten opzichte van versie 12.0. Uiteraard kan TransportMaster u weer assisteren bij het installeren van deze update.

Pagina's

Abonneren op TransportMaster.com RSS