WMS modules

De module Warehousing is de basis van onze WMS software WarehouseMaster. Deze module biedt functionaliteit voor het inslaan, uitslaan, overslaan en opslaan van goederen. Daarnaast kan de factuurafhandeling binnen WarehouseMaster plaatsvinden. Voor de verwerking van facturen wordt de binnen Accountview aanwezige functionaliteit gebruikt. Naast de standaard stambestanden van Accountview kunt u ook gegevens vastleggen van uw wms-artikelen, magazijnen, locaties en partijen. Bovendien beschikt u per onderdeel over standaardrapportages die u eenvoudig aan uw eigen en wensen kunt aanpassen

Geen enkel warehouse werkt op dezelfde manier. Daarom biedt WarehouseMaster naast de basismodule ook uitbreidingsmodules aan. Op die manier betaalt u alleen voor wat u nodig hebt. Bekijk onze modulelijst hieronder of neem contact met ons op voor uitgebreide informatie.

 

Mobile Warehouse

Deze module maakt het mogelijk instructies te versturen vanuit het WMS naar de mobiele telefoon of handheld scanner van magazijnmedewerkers, zodat zij weten wat zij moeten doen en op welke locatie. De module maakt papier (bijna) overbodig. Voorbeelden van instructies zijn goederontvangst, palletiseren, laden vrachtwagen en order picken. Sommige taken zijn algemeen, andere kunnen aan een specifieke medewerker worden toegewezen.

Transportkoppeling

Met deze module kunt u vanuit de inslagorders en vanuit de uitslagorders transportorders aanmaken dankzij de directe koppeling met ons TMS TransportMaster.

Wizards

De inslagwizard helpt u om volgens door u vastgestelde regels goederen op de juiste locatie te plaatsen. De uitslagwizard helpt om ze van de juiste locatie af te halen op basis van FIFO, LIFO, partijnummer of bijvoorbeeld THT-datum.

Partijenregistratie

Met deze module maakt u een koppeling tussen een debiteur en een artikel, bijvoorbeeld m.b.v. een productienummer, batchnummer, ordernummer klant, etc.

Goederenstatussen

Ten behoeve van het douane-entrepot legt u goederenstatussen vast, zoals C-sum, Transit, of een zelf te bepalen status.

THT-datum

Met deze module legt u bij ontvangst van goederen een THT-datum vast. Deze datum kan weer als criterium worden gebruikt bij de uitslagwizard.

Samenstelling eenheden

Met deze module legt u vast hoeveel artikelen er in een doos passen en hoeveel dozen er op een pallet passen bijvoorbeeld.

Import

Met deze module kunt u orders inlezen uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld uit een website, uit e-mail of uit andere bestandsformaten. Voordat de orders worden aangemaakt kunt u ze nog controleren en waar nodig aanpassen.

Facturering I

U kunt met deze module handmatig factuurregels genereren bij warehouse-orders. Deze kunnen via de facturering van Accountview worden verwerkt. U kunt ook per debiteur vaste tarieven aanmaken voor bepaalde handelingen.

Facturering II

Alles van Facturering I. Daarbij kunt u met deze module automatisch factuurregels genereren bij warehouse-orders, op basis van aantallen en/of gewicht.
Ook kunt u bewaarloon berekenen op basis van de historische voorraad aan de hand van bijvoorbeeld de peildatum, locatie of periode.

Voorraaddragersysteem U wilt weten welke emballage zich waar bevindt zodat u deze kunt verrekenen met uw klanten of bij een volgende opdracht kunt laden.